ODLUKU o stavljanju izvan snage o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb Senj i Podružnice Otočac u vezi s pojavom bolesti COVID-l9 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Više informacija pročitajte otvaranjem poveznice: Odluka