Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za pomoć i njegu potrebno je priložiti:

  • rodni list
  • domovnicu
  • uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (za sve članove kućanstva)
  • potvrdu o prosječnim mjesečnim prihodima u posljednja tri mjeseca za svakog člana kućanstva (odrezak od mirovine, potvrda o plaći, potvrda HZMO-a da osoba ne ostvaruje mirovinu)
  • potvrda Porezne uprave o visini dohotka (za sve članove kućanstva)
  • izvadak iz zemljišnih knjiga na Općinskom sudu te liječnička dokumentacija.

 

 

Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu potrebno je priložiti:

  • presliku osobne iskaznice ( za samca ili za članove obitelji)
  • rodni list (za samca ili članove obitelji)
  • potvrdu o primanjima u prethodna tri mjeseca (plaća, mirovina, naknada za nezaposlene i dr.)
  • uvjerenje MUP-a o vlasništvu osobnog vozila (za samca ili članove obitelji)
  • uvjerenje o katastarskom prihodu-posjedovni list (za samca ili članove obitelji)
  • potvrda Porezne uprave o visini dohotka (za samca ili članove obitelji)
  • gruntovni izvadak-stanje vlasništva unatrag pet godina (za samca ili članove obitelji)
  • uvjerenje HZZ-a o nezaposlenosti (za samca i nezaposlene članove obitelji) te
  • sudska presuda ili pisani sporazum o doprinosu za uzdržavanje.

 

 

Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu potrebno je priložiti:

  • presliku osobne iskaznice za sve članove kućanstva (domovnica za one koji nemaju osobnu)
  • potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za sve članove kućanstva
  • potvrdu o prihodima za posljednja tri mjesec (odrezak od mirovine, platna lista, potvrda o naknadi za vrijeme nezaposlenosti ili porodiljnoj naknadi i dr.)
  • uvjerenje HZZ-a o nezaposlenosti za nezaposlene samce ili članove kućanstva.