Centar za socijalnu skrb javna je ustanova koja odlučuje i rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite. Također, na temelju javnih ovlasti, centar može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji i ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajem u ponašanju izvan vlastite obitelji ili boravkom u obitelji i obavljati druge stručne poslove.

 

Centar za socijalnu skrb Senj započeo je s radom 1994. godine kao podružnica Republičkog fonda socijalne zaštite, a kao samostalna javna ustanova djeluje od 1998. godine, na temelju rješenja Ministarstva rada i socijalne skrbi, KLASA: UP/I-550-01/97-01/29 od 17.12.1997. Centar je bio dio Zavoda za socijalnu skrb Ličko-senjske županije od 01.12.2011. do 01.06.2012., kad je ponovno osnovan kao samostalna ustanova rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih, KLASA: UP/I-550-01/12-01/68 od 02.04.2012.

 

Pri osnivanju 1998. godine u sklopu Centra za socijalnu skrb Senj s radom je započela i Podružnica Otočac. Podružnica obavlja dio djelatnosti, nije pravna osoba te njezinom djelatnošću i poslovanjem Centar stječe prava i obveze. Podružnica Otočac obavlja djelatnost za područje grada Otočac, općina Brinje i Vrhovine s pripadajućim naseljima. Centar za socijalnu skrb Senj osnovan je za područje gradova Senj, Novalja i Otočac te općina Brinje i Vrhovine s pripadajućim naseljima.

 

Centar za socijalnu skrb Senj financira se dijelom iz državnog proračuna (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi i naknade građanima i kućanstvima) te dijelom iz županijskih decentraliziranih sredstava (materijalni rashodi, financijski rashodi te pomoć za stanovanje korisnicima koji se griju na drva).