Upravno vijeće

Ured ravnatelja

 • Organizacija rada i poslova Centra
 • Predstavljanje i zastupanje Centra u svim postupcima i pravnim predmetima
 • Stručni rad Centra i njegovo organiziranje
 • Izrada planskih dokumenata i izvršenja istih
 • Financijski poslove vezani za poslovanje, radnike i korisnike Centra

 

Odjel novčanih pomoći

 • Osiguranje i ostvarivanje pomoći za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnijih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti
 • Savjetovanje i pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća
 • Rješavanje u prvom stupnju o pravima na zajamčene minimalne naknade i jednokratne pomoći
 • Rješavanje u prvom stupnju o pravu na druge novčane naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi

 

Odjel za djecu, mladež i obitelj

 • Rješavanje u prvom stupnju u predmetima iz područja obiteljsko pravne zaštite (vezanima za brak i odnose u braku)
 • Postupak obveznog savjetovanja prije razvoda braka i drugih sudskih postupaka u svezi s djetetom
 • Postupke u svezi odnosa i djece
 • Postupke posvojenja
 • Uzdržavanje i zaštita osobnih i imovinskih prava i interesa djece
 • Rješavanje u prvom stupnju o usluzi smještaja djece
 • Nasilje u obitelji
 • Izricanje i provođenje mjera zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta
 • Međuvršnjačko nasilje
 • Poremećaj u ponašanju djece
 • Kaznena djela i prekršaje počinjene od strane djece i mlađih punoljetnih osoba ili na štetu djece
 • Skrbništvo za djecu

 

Odjel za odrasle osobe i skrbništvo

 • Zaštita starijih i nemoćnih osoba, psihički bolesnih odraslih osoba, odraslih osoba pod skrbništvom, osoba s invaliditetom, bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih i privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama, odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, odraslih žrtava obiteljskog nasilja i žrtava trgovanja ljudima
 • Rješavanje u prvom stupnju o usluzi smještaja odraslih osoba
 • Postupak stavljanja pod skrbništvo odraslih osoba i zaštitu njihovih osobnih i imovinskih interesa
 • Rješavanje u prvom stupnju o usluzi smještaja odraslih osoba žrtava obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima